top of page

Het lidmaatschap

 

Sporting Zandvoort wilt graag verder groeien qua club. Onze trainingsavonden staan open voor alle volwassenen die graag een aantal keren willen proberen of volleybal wat voor hun is. Met trainingsdagen op zowel de dinsdag als donderdag is er altijd wel een mogelijkheid om mee te doen.
 

Voordat je je definitief aanmeldt, kun je vrijblijvend drie keer komen meetrainen. Of je komt een keer kijken bij de wedstrijden op dinsdag in de Cor Korverhal. Het lidmaatschap voor senioren competitiespelers bestaat uit drie delen: de contributie voor de club, het verplichte lidmaatschap van de Nevobo en de competitiebijdrage Daarnaast is het noodzakelijk dat je een wedstrijdtenue aanschaft. 

Procedure opzeggen van het lidmaatschap
Om financiële en organisatorische problemen te voorkomen is Sporting O.S.S. Zandvoort genoodzaakt om de uiterste opzegdata strikt te hanteren. Wanneer je besluit om met ingang van het komende seizoen geen lid meer te willen zijn dan dien je dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende seizoen (30 juni) schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie, dit kan via e-mail.
De volgende datum waarop een opzegging in kan gaan is dan 31 december van het nieuwe seizoen waarbij een zelfde termijn van 4 weken zal worden gehanteerd. Opzeggingen welke te laat binnenkomen kunnen niet worden gehonoreerd met kwijtschelding van de contributie (bijzondere situaties daargelaten welke apart zullen worden behandeld door het bestuur).

bottom of page