top of page

Corona protocol veilig volleyballen

 

Veilig volleyballen in Zandvoort tijdens de corona-maatregelen

(gebaseerd op algemeen protocol veilig sporten; NOC-NSF 31-07-2020)

Volleybalvereniging Sporting O.S.S.

 

Inhoudsopgave 

Doel van het protocol

Accommodatieregels 

Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

Voor trainers en coaches

Voor de sporters

 

Doel van het protocol 

Met dit protocol bevordert Sporting O.S.S. een gezond sportklimaat tijdens de beperkende corona-maatregelen. Op deze manier kan ‘gewoon’ gevolleybald worden en kan het seizoen 2020-2021 starten. 

Sporting O.S.S. heeft respect en sportiviteit als kernwaarden. Het naleven van dit protocol valt onder onze kernwaarden. Wij zorgen voor de leden en de leden zorgen voor zichzelf en voor elkaar, door dit protocol te respecteren. 


 

Accommodatieregels 

Sporting O.S.S. heeft geen eigen accommodatie. De regels van de accommodatie en het sportcafé worden door iedereen opgevolgd. 

Specifieke aanwijzingen van de beheerder worden altijd opgevolgd. 

 

Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
  koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

 • vermijd drukte; 

 • was vaak je handen met water en zeep; 

 • was je handen altijd vóór en na het volleyballen; 

 • schud geen handen. Als coaches overeenkomen een line-up te doen, gebeurt dit met de
  elleboog. 

 

Voor trainers en coaches 

Als je aanwezig bent als trainer of coach, betekent dat dat je akkoord bent met de algemene en deze specifieke afspraken: 

 • Trainers, coaches en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten
  en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je
  huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts. 

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens
  trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als dit het
  normale volleyballen in de weg staat. 

 • zorg ervoor dat het team buiten de noodzakelijke volleybal-contactmomenten geen fysiek
  contact heeft zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel; 

 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél
  1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in het sportcafé. 

 • Zorg met elkaar voor fijn én veilig volleybalplezier! 

 

Voor de sporters 

Als je komt trainen, betekent dat dat je akkoord bent met de algemene en deze specifieke afspraken: 

 • voor alles geldt: je gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een
  huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie hiervoor; 

 • je analyseert zelf je (gezondheids)risico of het verantwoord is in teamverband te sporten.
  Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; 

  1. tijdens het volleyballen mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden als dat het normale volleyballen in de weg staat. 
 • wanneer de wedstrijd/training klaar is, ben je ‘publiek’ en moet je 1,5 meter afstand
  aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat; 

 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters
  van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
  kleedkamers en in het sportcafé. 

 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke volleybal-contactmomenten geen fysiek contact
  hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel; 

 • vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één
  vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden; 

 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de beheerders, trainers,
  coaches en bestuursleden; 

 • blijf zoveel mogelijk bij je eigen team tijdens trainen of inspelen; 

 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden
  aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes; 

 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is
  niet toegestaan; 

  1. voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld 
 • zorg met elkaar voor fijn én veilig volleybalplezier! 


SPORTING O.S.S. is de Zandvoortse Volleybalvereniging. 

De laatste jaren is veel aandacht gegeven aan het creëren van een veilig sportklimaat. Zéker nu, in deze corona-tijd, verwachten wij dat iedereen die bij Sporting O.S.S. betrokken is, zich naar onze waarden gedraagt: 

NB 

Dit protocol is opgesteld naar de NOC-NSF-richtlijnen op basis van de kennis van nu: 30 juli 2020. 

Aanpassingen op basis van aanwijzingen rijksoverheid c.q. noodverordeningen, worden direct onderdeel van dit protocol.

bottom of page